Ερωτήσεις και επικοινωνία

Έχετε σχόλια για την επιχείρηση, χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα μας ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια επαγγελματική σταδιοδρομία στην BILSTEIN; Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας. Θα χαρούμε, εάν μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε!

Επικοινωνία

Έχετε σχόλια για την επιχείρηση, χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα μας ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια επαγγελματική σταδιοδρομία στην BILSTEIN; Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας. Θα χαρούμε, εάν μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε!

Βασικές πληροφορίες για την τοποθέτηση προϊόντων BILSTEIN
  • Πριν από τη συναρμολόγηση συνιστούμε πάντα την ανάγνωση των οδηγιών τοποθέτησης.
  • Η τοποθέτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Το υλικό πρέπει να ελέγχεται ως προς την πληρότητά του.
  • Μην σφίγγετε ποτέ εξαρτήματα του συστήματος ανάρτησης με κρουστικό κατσαβίδι, γιατί έτσι γίνεται υπέρβαση της ροπής στρέψης και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση ζημιών στο σύστημα ανάρτησης.
  • Μην πραγματοποιείτε ποτέ τροποποιήσεις εκτός της ελεγμένης περιοχής.
  • Αποφεύγετε τους μη επιτρεπτούς συνδυασμούς (αμορτισέρ, ελατήρια και άλλα εξαρτήματα του συστήματος ανάρτησης).
  • Τα στοιχεία μέτρησης άξονα και τα δεδομένα ρύθμισης άξονα πρέπει να λαμβάνονται πάντα από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Τεχνική υποστήριξη – Πιο συχνές ερωτήσεις
Επιτρέπεται να τοποθετήσω το σύστημα αεροσούστας (αεροσούστες/μονάδες αεροσούστας) μετά την παρέλευση της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας;

Η λεγόμενη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (ΗΕΔ) είναι κατά κυριολεξία η ημερομηνία λήξης της διάρκειας αποθήκευσης. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε έως την πρώτη θέση σε λειτουργία, καθώς οι αεροσούστες είναι εν μέρει προ-γεμισμένες με μια ποσότητα αζώτου 3-5 bar και η φούσκα της αεροσούστας πρέπει να προστατεύεται από πτυχώσεις/τσακίσματα/παραμορφώσεις.

Το σύστημα ανάρτησης είναι έτοιμο για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτηση στο όχημα (plug & play);

Ναι: Το BILSTEIN DT συνδέεται στη βυσματική σύνδεση γενικής χρήσης. Οι λειτουργίες Σπορ/Αυτόματο/Άνετο μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Πώς πρέπει να ρυθμίζονται οι τιμές ευθυγράμμισης αξόνων στην περίπτωση των χαμηλωμένων οχημάτων; Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τα δεδομένα ρύθμισης των αξόνων;

Οι τιμές ευθυγράμμισης των αξόνων για οδικά οχήματα (όπως π.χ. ίχνος και γωνία κάμπερ) πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τα συστήματα ανάρτησης γενικής χρήσης. Η μεμονωμένη ρύθμιση των τιμών άξονα πρέπει να πραγματοποιείται ειδικά για κάθε όχημα/οδηγό.

Μπορώ να αναθέσω τη μετατροπή / προσαρμογή / επισκευή (όπως για παράδειγμα κόντεμα, επισκευή, τροποποίηση των ρυθμίσεων, εξατομίκευση) των αμορτισέρ BILSTEIN που διαθέτει το όχημά μου;

Στις εγκαταστάσεις μας είναι δυνατή η αναθεώρηση των αμορτισέρ υψηλής απόδοσης που έχετε (από το μοντέλο BILSTEIN B6 και πάνω) ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο. Για τον σκοπό αυτό επικοινωνήστε με το τμήμα ειδικών απαιτήσεων πελατών: Email: ksw@bilstein.de

Η διάμετρος του φυσιγγίου είναι στα B6/B8 μικρότερα από το γνήσιο φυσίγγιο γενικής χρήσης. Αποτελεί αυτό πρόβλημα;

Μπορείτε να τοποθετήσετε χωρίς ενδοιασμούς τα ένθετα φυσιγγίων που διαθέτουμε. Τα φυσίγγια σφίγγονται αξονικά από το ρακόρ του φυσιγγίου. Ο σωλήνας ανύψωσης του γονάτου της ανάρτησης στερεώνει το φυσίγγιο. Η ροπή σύσφιξης του παξιμαδιού του φυσιγγίου ανέρχεται σε 130 Nm.

Πόσο υψηλή είναι η ροπή σύσφιξης του παξιμαδιού του φυσιγγίου για τα γόνατα ανάρτησης BILSTEIN B6, B8 και B12;

Η ροπή σύσφιξης του ρακόρ του φυσιγγίου ανέρχεται σε 130 Nm.

Χρειάζομαι ειδικά εργαλεία για να σφίξω το ρακόρ του φυσιγγίου;

Ναι, για το σφίξιμο του ρακόρ του φυσιγγίου χρειάζεστε είτε το κλειδί φυσιγγίων BILSTEIN αρ. προϊόντος 30άρι =14-244131 ή 36άρι = 14-244148 (E-MS 08/6).

Πώς μπορώ να σφίξω τα ένθετα φυσιγγίων της BILSTEIN;

Προσφέρουμε ειδικά κλειδιά με τους παρακάτω αριθμούς προϊόντος: διάμετρος σωλήνα αμορτισέρ 30άρι =14-244131 (E-MS 08/7) και 36άρι = 14-244148 (E-MS 08/6).

Με ποιο υγρό γεμίζω τον σωλήνα ανύψωσης του γονάτου ανάρτησης;

ΜΗΝ γεμίζετε τον σωλήνα ανύψωσης με υγρά όπως λάδια ή αντιπαγετικά! Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη του αμορτισέρ. Τα φυσίγγια BILSTEIN χρησιμοποιούνται “ξηρά”. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος, το ένθετο του φυσιγγίου να αντλήσει το υγρό και να μην αποδίδει πλέον η λειτουργία απόσβεσης, καθώς το αμορτισέρ θα χτυπά επάνω σε μια υγρή στήλη.

Μπορείτε να μου στείλετε με email την πραγματογνωμοσύνη των αμορτισέρ;

Τα αμορτισέρ δεν υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης, εάν αντιστοιχούν σε διαστάσεις λειτουργίας γενικής χρήσης. Γι’ αυτό δεν χρειάζεστε ούτε έγκριση τύπου ούτε πραγματογνωμοσύνη εξαρτήματος. Εάν χρησιμοποιήσετε τα αμορτισέρ μας σε συνδυασμό με ελατήρια χαμηλής ανάρτησης, για τα ελατήρια χρειάζεστε πραγματογνωμοσύνη εξαρτήματος / έγκριση τύπου, την οποία μπορείτε να λάβετε από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Ποιο αντιστήριγμα κρούσης / τερματικό παρέμβυσμα χρειάζομαι για το γόνατο της ανάρτησης; Το τερματικό παρέμβυσμα γενικής χρήσης δεν ταιριάζει με τον “άξονα του εμβόλου”.

Τα αντιστηρίγματα κρούσης είναι εργοστασιακά τοποθετημένα σε αυτόν τον τύπο γονάτου ανάρτησης / ένθετο φυσιγγίου. Τα γόνατα ανάρτησης McPherson κατασκευάζονται στην περίπτωση μονού σωλήνα ως Upside-down. Αυτό σημαίνει ότι: Το αμορτισέρ είναι τοποθετημένο στο γόνατο της ανάρτησης “στην κεφαλή”. Ο άξονας του εμβόλου βρίσκεται στο εσωτερικό του γονάτου της ανάρτησης. Εκεί βρίσκεται και το ήδη προσυναρμολογημένο αντιστήριγμα κρούσης. Δεν υπάρχει αντιστήριγμα κρούσης γενικής χρήσης.

Ποιες τιμές ρύθμισης συνιστάτε για τη δύναμη απόσβεσης;

Συνιστάται να ξεκινήσετε με τη βαθμίδα 5 και να βελτιώσετε τη ρύθμιση ανά άξονα με βάση τις προτιμήσεις σας. Για τον σκοπό αυτό ξεκινήστε με τον πίσω άξονα. Οι ρυθμίσεις του μπροστινού και του πίσω άξονα μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ίδιες αριστερά και δεξιά ανά άξονα!

Χρειάζομαι προστατευτικούς σωλήνες για τα αμορτισέρ μου;

Ναι, μόνο σε έναν πολύ μικρό αριθμό οχημάτων τοποθετούνται τα αμορτισέρ χωρίς προστατευτικούς σωλήνες. Οι προστατευτικοί σωλήνες φροντίζουν ώστε να μην μπορούν περιβαλλοντικοί παράγοντες να επηρεάσουν τον άξονα του εμβόλου και το πακέτο σφράγισης, καθώς και τη διάρκεια ζωής του αμορτισέρ. Εάν το αμορτισέρ παραδοθεί χωρίς προστατευτικούς σωλήνες, ταιριάζουν οι προστατευτικοί σωλήνες γενικής χρήσης (BILSTEIN B1).

Από πού θα λάβω το πιστοποιητικό GOCA για το Βέλγιο ή την Ολλανδία;

Μπορείτε να ζητήσετε το πιστοποιητικό GOCA από έναν περιφερειακό μας συνεργαζόμενο έμπορο. Αυτά μπορείτε να τα δείτε μέσω της έρευνας λιανοπωλητών και εμπειρογνωμόνων μας.

Πώς θα βρω την πραγματογνωμοσύνη;

Όλες οι πραγματογνωμοσύνες είναι αποθηκευμένες στον online κατάλογο της BILSTEIN με βάση τον αρ. προϊόντος. Όλες οι πραγματογνωμοσύνες είναι συνδεδεμένες με τον αρ. προϊόντος.

Υπάρχουν πληροφορίες τοποθέτησης για τα συνεργεία;

Όλα τα αμορτισέρ μας τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή του οχήματος. Για τις αεροσούστες και τις μονάδες αεροσούστας προσφέρουμε πληροφορίες τοποθέτησης, όπως π.χ. βίντεο τοποθέτησης και οδηγίες τοποθέτησης, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον αριθμό προϊόντος του online καταλόγου.

Πρέπει να πραγματοποιήσει κανείς άντληση σε αμορτισέρ διπλού σωλήνα;

Όχι, αυτό είναι λανθασμένη πεποίθηση. Η αντιστάθμιση στο αμορτισέρ πραγματοποιείται κατά την οδήγηση.

Επιτρέπεται η ανύψωση οχήματος με σύστημα ανάρτησης, όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος; Ή θα σκάσει η φούσκα;

Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει ποτέ να εκτονώνεται πλήρως η πίεση στην αεροσούστα.

Για ποιόν λόγο χρειάζεται το σύστημα ανάρτησης επαρκή προφόρτιση ελατηρίου;

Η προφόρτιση ελατηρίου καθορίζει τη σταθερή έδραση του ελατηρίου σε όλες τις καταστάσεις οδήγησης, ακόμα και όταν το σύστημα ανάρτησης βρίσκεται στη θέση πλήρους έκτασης.
Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται ο αξονικός τζόγος. Αυτό είναι ένα σημαντικό και αποφασιστικό σημείο, το οποίο είναι επίσης σχετικό κατά τον τεχνικό έλεγχο.

Υποστήριξη προϊόντος
Τι δυνατότητες προσφέρει το σύστημα ανάρτησης BILSTEIN Clubsport όσον αφορά την σπορ αίσθηση, την καταλληλότητα για αγώνες ταχύτητας και την άνεση;

Το σύστημα ανάρτησης BILSTEIN Clubsport προσφέρει 100πλάσια ρύθμιση της δύναμης απόσβεσης. Χρησιμοποιώντας την ειδική ρύθμιση για αγώνες ταχύτητας και ρυθμιζόμενες βάσεις αμορτισέρ (Uniball), το σύστημα ανάρτησης έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε αγώνες ταχύτητας. Συνιστούμε περιοχή εφαρμογής περίπου 80% αγωνιστική πίστα και 20% δρόμο κυκλοφορίας. Τα έδρανα στήριξης είναι πολλαπλά ρυθμιζόμενα και καθιστούν δυνατή τη μεμονωμένη ρύθμιση άξονα.

Ποιο είναι το μέγιστο δυνατό κατέβασμα και ανέβασμα του οχήματος με ένα ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος σύστημα ανάρτησης (coilover);

Λάβετε υπόψη τα στοιχεία στην πραγματογνωμοσύνη. Εκεί μπορείτε να βρείτε το εύρος ρύθμισης του συστήματος ανάρτησης. Αυτό το εύρος ρύθμισης είναι ειδικό για κάθε όχημα και προσδιορίζεται και ελέγχεται από εμάς σε διεξοδικές δοκιμαστικές οδηγήσεις.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο BILSTEIN B6 και το BILSTEIN B8;

Η διαφορά ανάμεσα στο BILSTEIN B6 και το BILSTEIN B8 είναι ότι το αμορτισέρ B8 έχει περ. 20 mm μικρότερο μήκος έκτασης. Έτσι διασφαλίζεται η προφόρτιση του ελατηρίου χαμηλής ανάρτησης B8.
Το B6 χρησιμοποιείται με ελατήρια γενικής χρήσης.

Ποια είναι η ονομασία των ανταλλακτικών γενικής χρήσης;

  • B1: Ανταλλακτικά γενικής χρήσης: Κιτ προστασίας με αντιστήριγμα κρούσης και προστατευτικό σωλήνα, έδρανο στήριξης, συμπιεστή
  • B3: Ανταλλακτικά ελατήρια γενικής χρήσης, ελικοειδή ελατήρια ή αεροσούστες
  • B4: Ανταλλακτικά γενικής χρήσης: αμορτισέρ και μονάδες αεροσούστας

Έχετε αμορτισέρ/συστήματα ανάρτησης έτοιμα για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτηση (plug & play) στην γκάμα των προϊόντων σας, τα οποία να μπορώ να τοποθετήσω απευθείας στο όχημά μου, π.χ με ADS, DCC , DDC, Cats, EDC, PASM, και με τα οποία να διατηρείται η “βασική λειτουργία”;

Προσφέρουμε πάρα πολλές λύσεις για χρήση αμέσως μετά την τοποθέτηση (plug & play). Οι λύσεις αυτές φέρουν από την BILSTEIN την πρόσθετη σήμανση “DT” (DampTronic). Ανεξάρτητα από την ονομασία που δίνει ο κατασκευαστής του οχήματος στο εργοστασιακό ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης: Στον κατάλογο τα προϊόντα ταξινομούνται σωστά.

Υπάρχουν συστήματα ανάρτησης αγώνων ταχύτητας με έγκριση για οδική κυκλοφορία;

Ναι. Αυτά είναι τα συστήματα ανάρτησης BILSTEIN Clubsport.

Πού μπορώ να βρω μια επισκόπηση των προϊόντων της BILSTEIN;

Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα BILSTEIN στον online κατάλογο.

https://web1.carparts-cat.com/default.aspx?11=18&14=20&10=684613CB9B274990A3FB1EA1D107F550018004&12=100

Για τον σκοπό αυτό επικοινωνήστε ως συνήθως με τον τοπικό σας έμπορο.

Ποια αμορτισέρ συνιστάτε για το αυτοκίνητό μου;

Τα αμορτισέρ BILSTEIN B4 κατασκευάζονται και πωλούνται σύμφωνα με χαρακτηριστικά γενικής χρήσης, έτσι ώστε να διατηρούνται τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά της σειράς του οχήματος (ύψος και ρύθμιση). Η επιλογή των ανταλλακτικών αμορτισέρ γενικής χρήσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

Τα αμορτισέρ BILSTEIN B6 και B8 διαθέτουν δική τους ρύθμιση, η οποία προσδιορίζεται κατά τη δοκιμαστική οδήγηση και ακολουθεί τη φιλοσοφία της BILSTEIN “άνεση και σπορ αίσθηση”. Και τα δύο αμορτισέρ δεν χρειάζονται ρύθμιση ύψους ούτε καταχώριση λόγω των γενικής χρήσης διαστάσεών τους. Λόγω του μικρότερου μήκους σε θέση έκτασης, τα αμορτισέρ BILSTEIN B8 είναι εξίσου κατάλληλα για ελατήρια γενικής χρήσης όσο και για ελατήρια χαμηλής ανάρτησης έως 50 mm.

Ποια συστήματα ανάρτησης συνιστάτε για το όχημά μου;

Το σύστημα ανάρτησης BILSTEIN B12 Pro-Kit είναι ένα σπορ σετ συστήματος ανάρτησης, το οποίο αποτελείται από 4 χαμηλωμένα αμορτισέρ BILSTEIN B8 και αντίστοιχα ρυθμισμένα ελατήρια χαμηλής ανάρτησης της Eibach. Αυτό το σύστημα ανάρτησης απευθύνεται σε οδηγούς, οι οποίοι επιθυμούν μια σπορ εξωτερική εικόνα και ρύθμιση, χωρίς ωστόσο να πρέπει να υποστούν μεγάλες απώλειες στην άνεση. Τα αμορτισέρ δεν χρειάζονται καταχώριση. Τα ελατήρια διαθέτουν αντίστοιχη πραγματογνωμοσύνη.

Το BILSTEIN B14 PSS είναι ένα ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος σύστημα ανάρτησης (coilover), το οποίο επιτρέπει την εξατομικευμένη επιλογή ύψους σε ένα ελεγμένο εύρος ρύθμισης. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το ύψος του οχήματος στις ατομικές σας προτιμήσεις εντός του αναγραφόμενου εύρους ρύθμισης. Οι προδιαγραφές του συστήματος ανάρτησης είναι προσαρμοσμένες για την σπορ οδήγηση, καθώς το σύστημα ανάρτησης απευθύνεται σε οδηγούς, οι οποίοι επιθυμούν μεγαλύτερη δυναμική στην οδήγηση.

Το ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος σύστημα ανάρτησης (coilover) BILSTEIN B16 PSS9/10 σάς προσφέρει, εκτός από τη ρύθμιση ύψους του συστήματος ανάρτησης BILSTEIN B14 PSS την επιλογή της 9/10πλής χειροκίνητης ρύθμισης βαθμίδων επαναφοράς και συμπίεσης (ρύθμιση σκληρότητας) σε τοποθετημένη κατάσταση. Έτσι μπορείτε να προσαρμόσετε όχι μόνο το ύψος, αλλά και την απόσβεση στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Λόγω της παράλληλης ρύθμισης της σκληρότητας, η βαθμίδες επιστροφής και απόσβεσης συγχρονίζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα και αποτελεσματικά η επιθυμητή ρύθμιση.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο B12 και το B14;

Τα συστήματα ανάρτησης BILSTEIN B12 Pro-Kit/Sportline είναι ένα σπορ σετ συστήματος ανάρτησης, τα οποία αποτελούνται από 4 χαμηλωμένα αμορτισέρ BILSTEIN B8 και αντίστοιχα ρυθμισμένα ελατήρια χαμηλής ανάρτησης της Eibach. Αυτά τα συστήματα ανάρτησης απευθύνονται σε οδηγούς, οι οποίοι επιθυμούν μια σπορ εξωτερική εικόνα και ρύθμιση, χωρίς ωστόσο να πρέπει να υποστούν μεγάλες απώλειες στην άνεση. Τα αμορτισέρ δεν χρειάζονται καταχώριση. Τα ελατήρια διαθέτουν αντίστοιχη πραγματογνωμοσύνη ή έγκριση τύπου.

Το BILSTEIN B14 PSS είναι ένα ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος σύστημα ανάρτησης (coilover), το οποίο επιτρέπει την εξατομικευμένη επιλογή ύψους σε ένα ελεγμένο εύρος ρύθμισης. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το ύψος του οχήματος στις ατομικές σας προτιμήσεις εντός του αναγραφόμενου εύρους ρύθμισης. Οι προδιαγραφές του συστήματος ανάρτησης είναι προσαρμοσμένες για την σπορ οδήγηση, καθώς το σύστημα ανάρτησης απευθύνεται σε οδηγούς, οι οποίοι επιθυμούν μεγαλύτερη δυναμική στην οδήγηση.

Ποια αμορτισέρ BILSTEIN B4 μπορώ να τοποθετήσω στο όχημά μου (π.χ. τυπικό ή σπορ σύστημα ανάρτησης);

Τα αμορτισέρ BILSTEIN B4 κατασκευάζονται και πωλούνται σύμφωνα με χαρακτηριστικά γενικής χρήσης, έτσι ώστε να διατηρούνται τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά της σειράς του οχήματος. Η επιλογή των ανταλλακτικών αμορτισέρ γενικής χρήσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του οχήματος, καθώς είναι ρυθμισμένη η συνεργασία ανάμεσα στα εξαρτήματα του συστήματος ανάρτησης, όπως π.χ. τα αμορτισέρ, τα ελατήρια ανάρτησης, τη βάση.

Ποια ανταλλακτικά ελατήρια γενικής χρήσης BILSTEIN B3 μπορώ να τοποθετήσω στο όχημά μου (π.χ. τυπικό ή σπορ σύστημα ανάρτησης);

Τα ελατήρια BILSTEIN B3 κατασκευάζονται και πωλούνται σύμφωνα με χαρακτηριστικά γενικής χρήσης, έτσι ώστε να διατηρούνται τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά της σειράς του οχήματος. Η επιλογή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του οχήματος, καθώς είναι ρυθμισμένη η συνεργασία ανάμεσα στα εξαρτήματα του συστήματος ανάρτησης, όπως π.χ. τα αμορτισέρ, τα ελατήρια ανάρτησης, τη βάση.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ελατήρια BILSTEIN B3 σε ενισχυμένη έκδοση στο όχημά μου;

Τα ελατήρια BILSTEIN B3 στην ενισχυμένη έκδοση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό! Οι λανθασμένες / άλλες χρήσεις μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το ύψος και τη λειτουργικότητα.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο B14 και το B16 PSS9/10 ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος σύστημα ανάρτησης (coilover);

Το BILSTEIN B14 PSS είναι ένα ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος σύστημα ανάρτησης (coilover), το οποίο επιτρέπει την εξατομικευμένη επιλογή ύψους σε ένα ελεγμένο εύρος ρύθμισης. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το ύψος του οχήματος στις ατομικές σας προτιμήσεις εντός του αναγραφόμενου εύρους ρύθμισης. Οι προδιαγραφές του συστήματος ανάρτησης είναι προσαρμοσμένες για την σπορ οδήγηση, καθώς το σύστημα ανάρτησης απευθύνεται σε οδηγούς, οι οποίοι επιθυμούν μεγαλύτερη δυναμική στην οδήγηση.

Το ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος σύστημα ανάρτησης (coilover) BILSTEIN B16 PSS9/10 σάς προσφέρει, εκτός από τη ρύθμιση ύψους του συστήματος ανάρτησης BILSTEIN B14 PSS την επιλογή της 9/10πλής χειροκίνητης ρύθμισης βαθμίδων επαναφοράς και συμπίεσης (ρύθμιση σκληρότητας) σε τοποθετημένη κατάσταση. Έτσι μπορείτε να προσαρμόσετε όχι μόνο το ύψος, αλλά και την απόσβεση στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Λόγω της παράλληλης ρύθμισης της σκληρότητας, η βαθμίδες επιστροφής και απόσβεσης συγχρονίζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα και αποτελεσματικά η επιθυμητή ρύθμιση. Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση της δύναμης απόσβεσης πρέπει να είναι ίδια ανά ζεύγος αξόνων.

Τι είδους συστήματα ανάρτησης είναι τα BILSTEIN EVO;

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τα συστήματα ανάρτησης BILSTEIN EVO πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://performance.bilstein.com

Γνώσεις σχετικά με τα αμορτισέρ
Τι είναι τα παθητικά αμορτισέρ;

Οι παθητικοί αποσβεστήρες είναι κατασκευασμένοι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν μπορούν να προσαρμόζονται δυναμικά/ενεργά στις διάφορες καταστάσεις οδήγησης.

Τι είναι τα ενεργητικά/ημιενεργητικά αμορτισέρ;

Τα ενεργητικά αμορτισέρ μπορούν είτε αυτόνομα είτε μέσω επιλογής τύπου οδήγησης (για παράδειγμα “άνετο” ή “σπορ”) από τον οδηγό να υιοθετήσουν διάφορα χαρακτηριστικά.

Εάν τοποθετήσω τα αμορτισέρ BILSTEIN B6 σε ένα αυτοκίνητο-αντίκα, κινδυνεύω να χάσω την ειδική πινακίδα “H”;

Όχι, καθώς η τοποθέτηση αμορτισέρ αερίου σε ένα όχημα ήταν κατά κανόνα ήδη δυνατή κατά τον χρόνο κατασκευής του αυτοκινήτου-αντίκας.

Μπορώ να τοποθετήσω εκ των υστέρων ένα ενεργό σύστημα ανάρτησης σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο δεν είχε αυτή την επιλογή εργοστασιακά;

Ανάλογα με το όχημα προσφέρουμε το ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος σύστημα ανάρτησης (coilover) BILSTEIN B16 ridecontrol ως λύση iRC: Σύνδεσμος προς το προϊόν.

Πώς μπορώ να βελτιώσω την οδική μου συμπεριφορά, χωρίς να τοποθετήσω αμορτισέρ χαμηλής ανάρτησης;

Ως λύση προτείνουμε τα αμορτισέρ υψηλής απόδοσης BILSTEIN B6, τα οποία έχουν μια ισορροπημένη ρύθμιση για την καθημερινή οδήγηση και την οδήγηση σπορ. Τα αμορτισέρ ελέγχονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τη φιλοσοφία της BILSTEIN σε διεξοδικές δοκιμαστικές οδηγήσεις.

Πώς μπορώ να βελτιώσω την οδική συμπεριφορά του οχήματός μου στην περίπτωση οδήγησης με ρυμούλκα ή με μεγάλο φορτίο;

Ως λύση προτείνουμε τα αμορτισέρ υψηλής απόδοσης BILSTEIN B6, τα οποία στην οδήγηση με ρυμούλκα ή υψηλό φορτίο αποδίδουν καλύτερα και έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά απόσβεσης σε σύγκριση με τα αμορτισέρ γενικής χρήσης. Τα αμορτισέρ ελέγχονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τη φιλοσοφία της BILSTEIN σε διεξοδικές δοκιμαστικές οδηγήσεις.

Για θα πρέπει να αγοράσω νέες μονάδες αεροσούστας BILSTEIN, εφόσον τα ανακατασκευασμένα εξαρτήματα είναι πιο οικονομικά;

Επεξεργασμένα/επισκευασμένα παλαιά εξαρτήματα περιλαμβάνουν χρησιμοποιημένα αμορτισέρ με αβέβαιη χιλιομετρική απόδοση και πιθανές ζημιές. Επιπλέον, οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τίθενται εν μέρει εκτός λειτουργίας έτσι ώστε οι μονάδες να μετατραπούν από ενεργητικές σε παθητικές. Οι μονάδες αεροσούστας BILSTEIN αντίθετα είναι 100% νέα εξαρτήματα, τα οποία είναι εφάμιλλα με τα γνήσια ανταλλακτικά.

Εκπαίδευση, παράπονα και μάρκετινγκ
Προσφέρει επιμορφώσεις η BILSTEIN;

Ναι. Κάντε κλικ εδώ για τα τρέχοντα σεμινάρια κατάρτισης για τα οποία μπορείτε να εγγραφείτε: Στην Ακαδημία BILSTEIN.

Πόσο κοστίζουν οι επιμορφώσεις;

Στα συνεργαζόμενα συνεργεία και τους συνεργαζόμενους εμπόρους προσφέρουμε τις επιμορφώσεις δωρεάν.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ για να εκφράσω τα παράπονά μου;

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τα παράπονά σας απευθείας, καθώς βρίσκεστε κατά κανόνα σε συμβατική σχέση με έναν έμπορο. Απευθυνθείτε στον τοπικό σας έμπορο / το τοπικό σας συνεργείο έχοντας μαζί σας το προϊόν και το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. Αυτοί θα έρθουν άμεσα σε επαφή μαζί μας, για διερευνήσουν το παράπονό σας.

Από πού θα προμηθευτώ το αυτοκόλλητο BILSTEIN;

Απευθυνθείτε στη διεύθυνση: marketing.bilstein@thyssenkrupp-automotive.com

Άλλο
Ανήκει η BILSTEIN στην thyssenkrupp;

Ναι, η BILSTEIN ανήκει στην thyssenkrupp.

Υπάρχουν επίσης αμορτισέρ BILSTEIN για μοτοσυκλέτες;

Ναι. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα motorcycle.bilstein.com.

Από πότε υπάρχει η BILSTEIN;

Η εταιρεία BILSTEIN, η οποία σήμερα ονομάζεται thyssenkrupp Bilstein GmbH, ιδρύθηκε το 1873 από τον August Bilstein.

Από πότε κατασκευάζει αμορτισέρ η BILSTEIN;

Η BILSTEIN ανέπτυξε το πρώτο αμορτισέρ αερίου το 1954. Από το 1957 υπάρχει στον αρχικό εξοπλισμό.

BILSTEIN Kollegen laufen nebeneinander durch eine große Halle

Θα απαντήσουμε ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας

Για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με επάρκεια, παρακαλούμε στείλτε μας το ερώτημά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας bilstein.com. Οι αρμόδιοι ειδικοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Επικοινωνήστε τώρα

Οδηγίες και γνώσεις από το περιοδικό μας για το συνεργείο

BILSTEIN B4, B6 ή B8: Ποιο είναι το σωστό αμορτισέρ;

Ανάγνωση άρθρου
Εγκατάσταση συμπαγούς αερανάρτησης σασί
Αερανάρτηση: Οδηγός εγκατάστασης

Ανάγνωση άρθρου