Let op: Deze montagefouten moet u voorkomen!

Technologie en kennis
december 15, 2020 5 min read

BILSTEIN-werkplaatstip

Wij vinden klanttevredenheid net zo belangrijk als u. Daarom hebben we voor u tien typische montagefouten bij elkaar gebracht die in de praktijk gemakkelijk worden gemaakt. Daarmee kunnen werkplaatsen hun competentie als veringexperts vergroten en een probleemloze vervanging van de schokdempers garanderen.

Onder spanning ingebouwde schokdempers

Draai de schokdempers niet al stevig vast wanneer het voertuig nog op de brug staat en de wielen vrij hangen.

Juist:
Veerpoten en dempers die in de rubberen ophangingen zijn gemonteerd, mogen pas worden aangedraaid wanneer het voertuig weer op de grond staat (K0-positie). Andere bevestigingen (bijv. klemmen) moeten voordat men het voertuig laat zakken worden aangedraaid.

Het demonteren en monteren van de schokdempers/veringonderdelen met behulp van slagmoersleutels

Bij het demonteren en monteren van de schokdempers/veringonderdelen met een slagmoersleutel (ook tangen op de zuigerstang/demperbuis) kunnen de schokdempers beschadigd raken en kunnen er later geluiden ontstaan. Bovendien bestaat de kans dat de schroefverbinding van de werkende zuiger op de zuigerstang losraakt. De zuigerstang zou dan bij een gasdrukschokdemper uit de schokdemper kunnen schieten (Let op: gevaar!). Bij gebruik van een tang wordt bovendien het fijn bewerkte oppervlak – gemiddelde ruwheid (Rz) = 0,2 µm – beschadigd.

Juist:
Gebruik altijd het voorgeschreven/geschikte gereedschap. Gebruik nooit gereedschap (bijv. een tang) op het oppervlak van de zuigerstang.

Verkeerde aanhaalmomenten

Bij de montage van veringonderdelen wordt vaak met een te groot of te klein aanhaalmoment gewerkt. Daardoor kunnen later geluiden, verkeerde werking en beschadigingen ontstaan.

Juist:
Onderstelonderdelen moeten altijd met speciaal gereedschap en met het juiste aanhaalmoment worden aangedraaid.

Het voertuig laten zakken met drukloze luchtveren

Het komt vaak voor dat men het voertuig met nieuw gemonteerde luchtveren direct helemaal van de brug op de grond laat zakken. Dan staat het met drukloze luchtveren op de grond. Daardoor worden de luchtveren beschadigt en werken ze binnen de kortste tijd niet meer.

Juist:
Haal het voertuig nooit met drukloze luchtveren van de brug. Houd u aan de instructies van de fabrikant en gebruik een diagnose-apparaat om de luchtveren te legen, te vullen en het foutgeheugen uit te lezen. U hebt bovendien BILSTEIN-montage-instructies en video’s tot uw beschikking.

https://www.youtube.com/user/BILSTEINde

“Spanning” op de vering

Wanneer de veringonderdelen niet “spanningsvrij” worden gemaakt bij een verhoging of verlaging van het voertuig, kan er “spanning” op de vering komen te staan. Dat leidt vaak tot een suboptimaal rijgedrag en het niet bereiken van de gehoopte verlaging en ook dat de rubber-metalen verbindingen sneller slijten.

Juist:
Na een verlaging of verhoging van het voertuig moeten alle onderdelen van de vering worden aangepast aan de nieuwe voertuighoogte. Daarvoor draait u gewoon alle rubber-metalen verbindingen van het voertuig los, verplaatst ze en draait vervolgens alle veringonderdelen in de nieuwe positie vast met het voorgeschreven aanhaalmoment op de berijdbare 4-kolommen-/schaarlift

Geen volledige controle/vervanging van alle veringonderdelen

Vaak worden niet alle onderdelen van de vering gecontroleerd en indien nodig vervangen, bijv. veren, steunlagers, drukaanslagen, beschermingsbuizen, veringelektronica, compressoren, enz.

Juist:
Alle onderdelen moeten worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen. Bij voertuigen met luchtvering moeten daarnaast de compressorunit met relais en de persluchtleidingen worden gecontroleerd.

Verkeerde instelhoogte van de veerschotel bij schroefvering

Een verkeerde hoogte van de veerschotel kan ertoe leiden, dat de veer geen voorspanning heeft. Bij een systeem met een aanpalende veer kan deze kantelen of eruit vallen. De demper gaat in de drukaanslag, waardoor de buffer snel slijt en niet genoeg kan inveren. (Hier moet ook bij een TÜV-goedkeuring rekening mee worden gehouden). Wanneer de veerschotel te hoog is ingesteld, gaat de damper in de trekaanslag en kan dientengevolge minder uitveren. Er bestaat kans dat de veer blokkeert. Het gevolg van een verkeerde hoogte van een veerschotel: een suboptimaal rijgedrag.

Juist:
Bij schroefveringen kan de hoogte van de veerschotel worden veranderd, echter slechts over een bepaald bereik. De gegevens staan in het deskundigenadvies en dienen te worden opgevolgd.

Verkeerde montage van aanbouwdelen

Aanbouwdelen worden vaak verkeerd gemonteerd of ze ontbreken (bijv. veerschotels, hulsen, enz.). Wanneer bijvoorbeeld de steunschijf van het aslager ontbreekt, kan voertuig/vering beschadigd raken.

Juist:
Bij de schokdemper behoren enkele aanbouwdelen. Die moeten correct worden gemonteerd om een onberispelijke werking van de schokdemper te garanderen.

Verkeerde bestelling van artikelen

Er worden af en toe verkeerde artikelen voor het betreffende voertuig besteld, en daarmee ook verkeerd toegewezen. Houd er rekening mee dat: de ene Golf de andere niet is en dat de ene Mercedes niet de andere is.

Juist:
De te gebruiken artikelen moeten in de catalogi of onderdelensystemen van de handelaar worden uitgezocht. De juiste toewijzing is beslissend. Let op de motorisatie, etc. In de online catalogus van BILSTEIN vindt u instructies ten aanzien van de juiste toewijzing. Vergelijk daarnaast voor elke montage de te monteren artikelen.

Nagelaten controle van de asgeometrie

Er wordt vaak vergeten om de asgeometrie te controleren na het vervangen van veringonderdelen. Een verkeerde asgeometrie resulteert in slecht rijgedrag en overmatige belasting van de veringonderdelen.

Juist:
Zodra een onderdeel van de vering is vervangen, moet de asgeometrie met het daarvoor bestemde gereedschap of een geschikte machine gecontroleerd worden. Ook bij voertuigen/assen, waarbij men de aswaarden niet kan veranderen, moeten deze worden gecontroleerd en moeten eventuele andere defecten van de vering worden hersteld.

Our latest stories

Dokumentation der Produkte im Produktionsprozess im Werk Mandern
Luchtveer lekt na installatie? Hoe fouten vermijden tijdens de reparatie van de luchtvering

Read story
Porsche vervangende schokdempers van BILSTEIN: 100% PASM-compatibel

Read story